Logo_ProBe (43K)

Over ProBe

Wat is supervisie?
(Bron: LVSC)

Supervisie is het onder begeleiding leren door reflectie op eigen werkervaringen. Degene die supervisie krijgt, de supervisant, leert het eigen handelen tegen het licht te houden. Daardoor verwerft hij inzicht in het eigen handelen en kan dit duurzaam verbeteren. Supervisie vindt plaats in een serie van minimaal 10 bijeenkomsten van 1 tot 2-5 uur, individueel of in groepen van maximaal 4 supervisanten. De supervisant bepaalt zelf welke ervaringen en vragen actueel zijn.

Doel: de supervisant krijgt meer inzicht in zijn handelen en kan dit duurzaam verbeteren.

Middel: minstens 10 bijeenkomsten van minimaal 1 uur, met tussenpozen van 2 ŕ 3 weken.

Werkwijze: de supervisant bepaalt wat hij in de gesprekken aan de orde wil laten komen. Hij schrijft steeds reflectie verslagen, die hij voor elke bijeenkomst inlevert . Deze verslagen worden aan het begin van ieder gesprek besproken.

Enkele voorbeelden van onderwerpen die supervisanten kunnen aandragen zijn:
- Het werken met clienten.
- De omgang met collega’s.
- De eigen manier van leidinggeven of werken.

Vorm: Supervisie kan individueel zijn, of in een groep van maximaal 4 supervisanten.

Supervisie

Coaching

Intervisie

Teambegeleiding

Opdrachtgevers

Referenties

Contact