Logo_ProBe (43K)

Over ProBe

Referenties

Michiel de Ronde, leersupervisor CHE:
Annemarie is een professional met een groot hart! Zij ziet de ander als mens, niet als geval of als nummer. Zij kan in haar begeleiding putten uit een rijke ervaring, die hebben haar gemaakt tot een vrouw met visie en overtuiging. Bij Annemarie zijn de dingen niet snel te raar of te erg; zij staat open voor ook het ongewone en het diep ingrijpende. Dat maakt haar tot een mens met onvoorwaardelijke aanvaarding.

Katja van Dreumel, praktijkopleider Pluryn:
In september 2010 is Annemarie van Lit gestart met een supervisietraject binnen ons team. Dit in het kader van een teamcompetentieontwikkeling waarin wij deze vorm hadden gekozen om dieper op onze kwaliteiten en ontwikkelpunten in te gaan. Ons team is in twee gesplitst en in groepjes van drie collega's zijn we onder begeleiding van Annemarie gestart. De supervisie heeft mijzelf en het team veel opgeleverd, met name het inzicht krijgen in eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten en het geven van tops en tips hoe hiermee verder te gaan. De manier van begeleiden van Annemarie was zeer respectvol en met een duidelijke lijn. De werkvormen die Annemarie voor ons groepje had gekozen waren weer anders dan die van het andere groepje omdat dat beter paste bij ons, wat laat zien dat Annemarie prima zag wat eenieder nodig had om te ontwikkelen en inzicht te krijgen.

Sanne:
Ik heb de coaching van Annemarie als heel prettig ervaren. Warm, hartelijk en met humor. Het is waardevol dat ze op een professionele manier meedenkt. Annemarie schakelt makkelijk tussen persoonlijke en professionele leerpunten, waardoor op beide vlakken winst te behalen valt!

Susan Reuvers, praktijkopleider Pluryn:
Annemarie van Lit heeft in 2010-2011 aan mij en mijn collega's supervisie gegeven in het kader van verdere ontwikkeling in onze functie van Praktijkopleider en een stuk persoonlijke ontwikkeling. Annemarie is naast een professional, een warme persoonlijkheid. Ze geeft de ruimte en zorgt voor groei. Vanuit haar professie kan ze je helpen om een vinger op een zere plek te leggen en zorgt daarna dat je zelf met haar ondersteuning komt tot ontwikkeling. Ik heb van haar geleerd om vanuit mijn krachten te werken zodat ik ook aan de slag kon met mijn ontwikkelpunten.

Frans Uffing, praktijkopleider Pluryn:
In 2010-2011 heb ik samen met collega's supervisie gehad van Annemarie van Lit. Annemarie heeft hierin een professionele houding getoond waarin ze mij in de kracht kon zetten, die ik nodig had voor mijn ontwikkeling. Vanuit een positieve insteek, werd de begeleiding gericht op mijn kwaliteiten en kon ze mij in laten zien dat ik mijn leerpunten en -doelen op een andere manier kon bekijken dan ik deed. Dit heeft me geleerd om mijn kracht in te kunnen zetten en te kijken naar welke ontwikkeling ik nog meer nodig had om mezelf te verbeteren in mijn professie.

Annemiek Rousse, Praktijkopleider:
In 2011-2012 heb ik samen met collega's supervisie gekregen van Annemarie van Lit. Annemarie heeft een warme, open houding die al snel ervoor zorgde dat ik mij kwetsbaar durfde op te stellen. Door het stellen van de juiste vragen is er bij mij veel bewustwording ontstaan waarom ik de dingen doe zoals ik ze doe. Mijzelf niet dienstbaar opstellen ten op zichten van de anderen en prioriteiten te leren stellen heeft mij veel rust gebracht in het uitvoeren van mijn werkzaamheden. Nog steeds zijn de handvatten die ik toen meenam een goed hulpmiddel in mijn verdere ontwikkeling.

Supervisie

Coaching

Intervisie

Teambegeleiding

Opdrachtgevers

Referenties

Contact